Аварийни – Денонощно! Експресно до 30 мин. За София. тел.0876520653

– Поради това,че в София има много стари и занемарени сгради със остаряла и амортизирана електро мрежа постоянно се налага отремонтиране на електро инсталации,електро табла,силови интсталации.Проблемът е там,че те са изградени и проектирани за едни мощности но с течение на времето и модернизацията старите електро инсталации се нуждаят от подмяна и от ремонтиране.

– Изграждането на нови сгради и кооперации също е фактор на електро аварии поради това,че изграждането им е извършено в повечето случаи от неквалифицирани лица или с евтини консумативи и материали,което води до проблеми и електро аврии.

– Нашите специалисти извършват денонощни аварийни електро услуги на Ваш адрес до 30мин. от заявяването ще бъдете посетени.

– Посещението ще бъде извършено от квалифициран специалист електротехник.Стремим се да бъдем точни и бързо та отстраним възникналият проблем.

– Електротехник по домовете ще Ви посети и ще Ви консултира за най правилното решение по изграждане, ремонт, поддръжка и ремонт на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти.

– Електрическо табла/ел.табла/, дефектно токови защити, захранващи линии,токови кръгове, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление,интериорно осветление, фотоклетки, таймери,бойлери и др.

– Изграждане и ремонт на мълниезащити на жилищни сгради, търговски обекти и промишлени сгради.

– Изграждане и ремонт на електросъоръжения. Проверка на електро инсталацията за евентуално прикачане и нарушаване на схема разкриване на кражби.

– Посещение от квалифициран електротехник на адреса Ви. 
– Изграждане и ремонт на интериорно осветление.

– Електротехник по домовете от служител на vmd2012ltd.

– При всяко посещение се таксува оглед 30лв.

Електротехник-Електро услуги за район на София-Средец
Електротехник-Електро услуги за район на София-Средец
Share this Page