Т

     Поради това,че в София има много стари и занемарени сгради със остаряла и амортизирана електро мрежа постоянно се налага отремонтиране на електро инсталации,електро табла,силови интсталации.Проблемът е там,че те са изградени и проектирани за едни мощности но с течение на времето и модернизацията старите електро инсталации се нуждаят от подмяна и от ремонтиране.

     Изграждането на нови сгради и кооперации също е фактор на електро аварии поради това,че изграждането им е извършено в повечето случаи от неквалифицирани лица или с евтини консумативи и материали,което води до проблеми и електро аврии.

     Нашите специалисти извършват денонощни аварийни електро услуги на Ваш адрес до 30мин. от заявяването ще бъдете посетени.

     Посещението ще бъде извършено от квалифициран специалист електротехник.Стремим се да бъдем точни и бързо та отстраним възникналият проблем.

     Извършваме профилактика на електро инсталации/ел-инсталации/,електро табла/ел.табла/ .

     Предлагаме и абонаментна подръжка на електро инсталации/ел.инсталации/ на жилищни сгради,офиси и промишлени сгради.

     Електротехник по домовете ще Ви посети и ще Ви консултира за най правилното решение по изграждане, ремонт, поддръжка и ремонт на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти.

     Електрическо табла/ел.табла/, дефектно токови защити, захранващи линии,токови кръгове, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление,интериорно осветление, фотоклетки, таймери,бойлери и др.

     Изграждане и ремонт на мълниезащити на жилищни сгради, търговски обекти и промишлени сгради.

     Изграждане и ремонт на електросъоръжения. Проверка на електро инсталацията за евентуално прикачане и нарушаване на схема разкриване на кражби.

     Посещение от квалифициран електротехник на адреса Ви.
   Изграждане и ремонт на интериорно осветление.

     Електротехник по домовете от служител на vmd2012ltd.

     При всяко посещение се таксува оглед 30лв.

Пантноьор ни е   avaria.bg   и  vikeluslugi.com
ЕЛЕКТРО УСЛУГИ – ЕЛЕКТРОТЕХНИК – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 24/7 Аварийни – Денонощно
Share this Page