Аварийни – Денонощно! Експресно до 30 мин. За София. тел.0876155662

Електро услуги аварийни за София

Електротехник за София

Посещение по домовете

Авариен електротехник

Спешни аварии

Ние може да кажем,че сме най добрите  в областта на електро услугите и електротехническите услуги и електрическите услуги. Основната ни  дейност е авариини електро услуги и електротехнически услуги  проектиране , изграждане и ремонт на електрически инсталации и табла от квалифициран електротехник.

Фирмата ни  предлага  предимно авариини електро услуги и електротехнически услуги проектирането до доставката и техния монтаж и демонтаж. Телефон за контакти.

Извършваме следните електро услуги и електротехнически услуги/ел.услуги/, както и авариини и спешни неотложни ремонти:

Електро услуги и Електротехнически услуги
* проектиране, изграждане и ремонт на електрически инсталации/ел.инсталации/ в сгради,помещения,апартаменти, както и спешни неотложни аварии;
* изграждане и ремонт на всички видове електроинсталации/ел.инсталации/ в промишлени, обществени и жилищни сгради;
* изграждане и ремонт на всички видове електрически табла/ел.табла/ за офисно, жилищно и промишлено строителство;
* изграждане проектиране и ремонт на интериорно декоративно осветление;
* проектиране и изграждане на слаботокова инсталация;
* изграждане на пожароизвестителни системи;
* изграждане на звънчево домофонни системи;
* изграждане сигнално охранителни системи;

  • Електро аварии/ел.аварии/ подмяна на изгорели кабели ,табла и монтиране на нови.

* проверка и измерване на електро инсталация схеми и разкриване на злоупотреби.

*Авариен електротехник

*Посещение по домовете

Електротехник-Аварийни – Денонощно! Експресно до 30 мин. За София. тел.0876155662
Електротехник

* Пантноьор ни е avaria.bg и   vikeluslugi.com

Share this Page