– Нашите специалисти извършват денонощни Аварийни Електро ремонти на Ваш адрес до 30мин. от заявяването ще бъдете посетени тел.0876155662.

– Посещението ще бъде извършено от квалифициран специалист електротехник.Стремим се да бъдем точни и бързо та отстраним възникналият проблем.

– Електротехник по домовете ще Ви посети и ще Ви бъде обяснено и ще бъдете консултирани за най правилното решение по изграждане, ремонт, поддръжка и ремонт на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти.

– Електрическо табла/ел.табла/, дефектно токови защити,автоматични предпазители, захранващи линии,токови кръгове, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление,интериорно осветление, фотоклетки, таймери,бойлери,ключове и др.

– Изграждане и ремонт на мълниезащити на жилищни сгради, търговски обекти и промишлени сгради с цел обезопасянате и сигурност.

– Изграждане и ремонт на електросъоръжения. Проверка на електро инсталацията за евентуално прикачане и нарушаване на схема разкриване на кражби.

-Проектиране и изграждане на електро инсталации.

– Посещение от квалифициран електротехник на адреса Ви.
– Изграждане и ремонт на интериорно осветление.

– Електротехник по домовете от служител на vmd2012ltd.

– При всяко посещение се таксува оглед 30лв.

Телефон за контакт :тел. 0876155662

* Пантноьор ни е avaria.bg и vikeluslugi.com

електро услуги
електро услуги от квалифициран електротехник
ДЕНОНОЩЕН АВАРИЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК ЗА СОФИЯ
ДЕНОНОЩЕН АВАРИЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК ЗА СОФИЯ

Share this Page